Giải Tennis CLB Sơn - Mực in Miền Bắc Lần thứ 2 năm 2014

Giải Tennis CLB Sơn - Mực in Miền Bắc lần thứ 2 năm 2014 đã kết thúc tốt đẹp!
Một số hình ảnh của giải đấu !

xem tại đấy: http://www.npic.vn/xem-album/12

Bài viết liên quan

Liên kết Website